Informace o publikaci

Pacienti s antikoagulační terapií v ordinaci stomatochirurga - schéma ošetření

Autoři

MICHL Petr BRONIŠ Tomáš PINK Richard TVRDÝ Peter HEINZ Petr BLAŽKOVÁ Lenka DVOŘÁK Zdeněk HANÁKOVÁ Dagmar SEDLATÁ JURÁSKOVÁ Eva

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klin Farmakol Farm
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2020/01/05.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.36290/far.2020.005
Popis V dnešní době se v našich ordinacích setkáváme s velkým množstvím pacientů, kteří jsou indikováni k antikoagulační terapii. Jejich počet se s časem nestabilizuje, naopak indikací k antikoagulační léčbě spíše přibývá, a tak tito pacienti jsou velmi po- četnou skupinou zastoupenou v ordinacích stomatologů. Pro stomatochirurga z toho vyplývá několik rizik, která se pokusí autoři nyní shrnout do několika odstavců tak, aby čtenář to- hoto časopisu, který zná dokonale koagulační kaskádu a účinek jednotlivých preparátů na ni, měl i náhled z druhé - praktické části našeho malého chirurgického oboru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info