Informace o publikaci

Advanced mathematical and statistical methods in evaluating instrumented indentation measurements

Název česky Pokročilé matematické a statistické metody ve vyhodnocování měření instrumentovanou indentací
Autoři

CHARVÁTOVÁ CAMPBELL Anna GERŠLOVÁ Zdeňka ŠINDLÁŘ Vojtěch ŠLESINGER Radek ŠPERKA Jiří WIMMER Gejza ZÁMEČNÍK Stanislav

Rok publikování 2021
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Přiložené soubory
Popis Tato veřejně dostupná výzkumná zpráva obsahuje detailní přehled o výsledcích dosažených v rámci TAČR projektu TJ02000203 "Pokročilé matematické a statistické metody ve vyhodnocování měření instrumentovanou indentací". Úvodní sekce obsahuje nezbytný úvod k procedurám vyhodnocení dat instrumentované indentace, které využívají metodu Olivera a Pharra, jež je popsána v normě ISO 14577. Další kapitola poskytuje detailní odvození nového algoritmu OEFPIL pro nelineární regresi s chybami v obou proměnných a také návod pro efektivní implementaci algoritmu. Algoritmus počítá jak optimální odhad funkčních parametrů, tak odhad kovarianční matice parametrů. Použití algoritmu je demonstrováno na referenčních datech pro nelineární regresi a je ověřeno porovnáním s jinou metodou. Další kapitola se zabývá některými existujícími pokročilými metodami šíření nejistot (šíření nejistot vyšších řádů a metodou tzv. "Latin hypercube sampling" pro Monte Carlo). V poslední části najdeme aplikace výše zmíněných metod pro datovou regresi a propagaci nejistot ve zpracování dat získaných z měření instrumentovanou indentací. Tyto metody byly nově přidány do zdarma dostupného softwaru Niget k vylepšení prokládání dat odtěžovací křivky a k poskytnutí možnosti kalibrace funkce kontaktní plochy indentoru. Kombinace metod regrese a šíření nejistot dovoluje lepší náhled na vyhodnocování indentačních dat a poskytuje základ pro např. identifikování hlavních zdrojů nejistot měření nebo pro dizajn strategie získávání měření. Ačkoli byly metody navrženy a ověřeny pomocí Oliverovy a Pharrovy metody, mohou být lehce upraveny na jiné vyhodnocovací modely. Všechen software, který byl vyvinut a použit v tomto projektu, je volně dostupný.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info