Informace o publikaci

Optimal Estimation of Function Parameters by Iterated Linearization (OEFPIL)

Autoři

ZÁMEČNÍK Stanislav GERŠLOVÁ Zdeňka ŠINDLÁŘ Vojtěch

Rok publikování 2021
Druh Software
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Hlavním rysem tohoto balíčku je odhad parametrů nelineární funkce pomocí iterované linearizace, která je založena na teoretické práci prof. Gejzy Wimmera. Dále balíček obsahuje výpočty konfidenčních pásů, kovarianční a ortogonálních reziduí pro parametry. V rámci balíčku může být vykreslena odhadnutá křivka. Balíček může být použit pro odhad parametrů a přípravu dat nanoindentačního procesu. Celý kód je napsán v programovacím jazyce R a je volně šiřitelný pod licencí GPL 2 nebo vyšší. Aktuální verze je na adrese https://CRAN.R-project.org/package=OEFPIL.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info