Informace o publikaci

Rituály středověku a raného novověku v recentní české a polské historiografii

Autoři

MALÝ Tomáš

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Dějiny-Teorie-Kritika
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.dejinyteoriekritika.cz/DesktopDefault.aspx?TabIndex=1&TabId=2&Jid=32&Aid=1454&Mid=12
Klíčová slova Rituals; Early modern period; Middle Ages; Czech and Polish historiography; anthropology; archaeology
Přiložené soubory
Popis Studie sumarizuje české a zčásti i polské texty, které vznikly v posledních třech desetiletích a týkaly se středověkých a raněnovověkých rituálů. Toto historiografické zabývání se rituály a ceremoniemi je podrobeno kritice, resp. vztaženo k vývoji v recentní evropské historiografii. Lze konstatovat, že čeští a polští historikové věnovali značnou pozornost především rituálům panovnickým, které nahlíželi z pozice hlavního aktéra, tedy krále, a považovali je za odraz politické moci. Na rozdíl od antropologů, které zajímají kulturní významy a kategorie, se historikové klonili spíše k sociálně historické perspektivě. Významné místo v textech zaujímá deskripce, která ústí zčásti v potvrzení mocenské pozice hlavních aktérů, zčásti v sondy do každodenního života a hmotné kultury mocenské elity. Celkově se tak ukazuje spíše méně intenzivní recepce antropologické optiky v analýze rituálu. Dosavadní poznání, zásadně odvislé od kvality dochovaných pramenů, by bylo možno rozšířit využitím inspirace prostorových studií, například metod rozvinutých v recentní archeologii, jak ukazuje závěr studie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info