Informace o publikaci

The Present and the Past Self in Innovative Life Writing: Second-Person Narration in Mary Karr’s Cherry

Logo poskytovatele
Autoři

FONIOKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek, který kombinuje teorii vyprávění s autobiografickými studii, se zabývá experimentálními metodami reprezentace vnímaného vztahu mezi přítomným a minulým já neboli vyprávějícím a vyprávěným "já" v autobiografickém vyprávění. V první části příspěvku budou představeny rozmanité narativní strategie pozorované v publikovaných autobiografických textech, které pisatelé používají k vyjádření různých postojů k vyprávěné minulosti a ke svým dřívějším inkarnacím. Některá vyprávění například zdůrazňují odstup vyprávějícího "já" od vyprávěného "já" tím, že staví na odiv současnou moudrost vypravěče a z postavy v minulosti činí terč ironie. Jiná vyprávění mohou zdůrazňovat smysl pro kontinuitu tím, že se pokoušejí rekonstruovat minulost tak, jak byla prožívána, a nikoli z pohledu současnosti. K technikám, které k takovému efektu směřují, patří figurální perspektiva (vnitřní fokalizace), historický prézens a používání vyprávění ve třetí a druhé osobě, jakož i přepínání mezi různými zájmeny. Mezi technikou a účinkem však neexistuje shoda jedna ku jedné. Druhá část článku přiblíží vyprávění v druhé osobě v autobiografiích. Na základě naratologických výzkumů vyprávění v druhé osobě v beletrii stručně proberu příklady auto/biografických textů využívajících zájmeno druhé osoby pro různé účely (např. "you" odkazující k jiné postavě; k autobiografickému subjektu; ke čtenáři). Poté budu analyzovat román Mary Karr Cherry (2000) s ohledem na jeho reprezentaci přítomného a minulého já. Tento text používá druhou osobu především k odkazování na autobiografickou postavu v minulosti a kombinuje tuto techniku s figurální perspektivou a historickým prézentem, aby ztvárnil autorčino adolescentní hledání identity a aby podpořilo čtenářovo zanoření a emocionální zapojení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info