Informace o publikaci

Od Petra Chelčického k Lukáši Pražskému : formování identity Jednoty bratrské skrze vztah ke světské moci

Autoři

MARŠA Vít

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Religio : revue pro religionistiku
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/144792
Doi http://dx.doi.org/10.5817/Rel2021-2-2
Klíčová slova Unity of the Brethren; Petr Chelčický; Luke of Prague; sect; church; secular power
Popis Článek je zaměřen na analýzu a interpretaci dramatické proměny Jednoty bratrské na konci 15. století. Jednota bratrská v tomto období především přehodnotila odmítání světské moci, městského způsobu života a většiny řemesel a obchodu. Tyto změny jsou v předchozích výzkumech označovány jako přeměna sekty v církev. Tato transformace však dosud nebyla systematicky studována pomocí adekvátních teoretických metod, které by odrážely obecnější vývojové mechanismy křesťanských náboženských hnutích. Autor se proto vrací k sociologickým kořenům této debaty. Inspirován neoweberovským přístupem Davida d'Avraye využívá teorie transformace sekty v církev jako ideálního typu v komparaci učení dvou klíčových myslitelů – Petra Chelčického a Lukáše Pražského. Petr Chelčický inspiroval vznik Jednoty bratrské a jeho učení odmítalo světskou moc a městský způsob života. Naproti tomu Lukáš Pražský výše uvedené změny legitimizoval. Analýza ukazuje, že napětí mezi Jednotou bratrskou a většinovou společností se ovšem nezmenšilo, neboť bylo úzce spjato s identitou Jednoty bratrské. Na této úrovni zůstává Jednota bratrská spíše sektou. Nové pojetí spásy Lukáše Pražského, založené na Boží milosti, však umožnilo a legitimizovalo život ve městech, účast na světské moci i proměnu společenské praxe, aniž by narušilo pocit výlučnosti Jednoty bratrské.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info