Informace o publikaci

Vliv technického zasněžování na biologické složky přírodního prostředí na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma - metodický pokyn

Autoři

STRAKA Michal SCHLAGHAMERSKÝ Jiří KOČÍ Martin MALENOVSKÝ Igor PAŘIL Petr TAJOVSKÝ Karel

Rok publikování 2022
Druh Poskytovatelem realizované výsledky
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

www https://starfos.tacr.cz/cs/project/TITSMZP707
Popis Jedním z cílů projektu TAČR TITSMZP707 (Vliv technického zasněžování na biologické složky přírodního prostředí na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma) bylo vytvořit Metodický pokyn pro postup při vyhodnocování vlivu výroby technického sněhu a jeho používání na biologické složky životního prostředí ve zvláště chráněných územích. Zde předkládané znění je výsledkem projektu, který byl konzultován s pracovníky Ministerstva životního prostředí. Konečné rozhodnutí o přesném znění pokynu, jeho příprava do tisku i jeho konečné zvěřejnění zůstává v kompetenci ministerstva. Oborným pokladem pro předložené znění metodického pokynu je závěrečná výzkumná zpráva, která shrnuje všechny poznatky a výsledky zjištěné během řešení projektu a je odborným podkladem, o jehož závěry se Metodický pokyn opírá.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info