Informace o publikaci

Environmentální historie bastionové fortifikace a IPM Josefov

Autoři

JIROUCH Tomáš

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis V této práci je zkoumán soudobý konflikt zájmů ochrany přírody a kulturního dědictví v prostředí bastionové fortifikace, a to prostřednictvím environmentálně-historického zkoumání vztahu vegetace (stromy, keře, traviny) a bastionové pevnosti. Znalosti o historickém vývoji pevnostní vegetace jsou následně použity pro interpretaci případu IPM Josefov, kde byly pilotní studií identifikovány ideální představy o budoucí podobě fortifikované krajiny a pevnostní vegetace. Pro vysvětlení těchto ideálních představ jsou použity historicko-sociologické koncepty heterotopie, utopie, moci, vojenské revoluce apod. Výstupem práce je interpretace současných podob vegetace v Josefově jako výsledku dlouhodobých strukturálních historických procesů, které probíhaly v jiných pevnostech.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info