Informace o publikaci

Antitrust Limitation Periods in the Czech Republic in the light of recent CJEU case-law

Název česky Antimonopolní promlčecí lhůty v České republice ve světle nedávné judikatury SDEU
Autoři

NOVOTNÝ Filip NOVOTNÁ Kateřina

Rok publikování 2022
Druh Článek ve sborníku
Konference EU Antitrust: Hot Topics & Next Steps
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access sborníku
Klíčová slova antitrust enforcement; antitrust limitation periods; CJEU antitrust case law; Czech competition law
Popis Tento příspěvek se zaměřuje na problematiku omezení odpovědnosti v českém soutěžním právu. Jeho hlavním cílem je nalézt odpověď na otázku, zda je česká promlčecí lhůta upravena v souladu se soutěžním právem EU či nikoli. Přitom bude zvážena i nedávná judikatura SDEU k praktickému uplatňování antimonopolních promlčecích lhůt, zejména rozsudky ve věcech C308/19 a C450/19. Autoři se konkrétně zaměří na to, zda je počátek běhu promlčecí doby v českém právu, jak jej vykládá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a české správní soudy, stanoven v souladu s právem EU a judikaturou SDEU.Dále autoři posoudí, zda jsou důvody pro zastavení a přerušení promlčecí doby v českém právu určeny v souladu s právem EU a zda důvody pro zastavení a přerušení promlčecí doby vykládá ÚOHS a správní soudy v souladu s právem EU a příslušnou judikaturou SDEU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info