Informace o publikaci

Rozhodování o zdravotní péči v závěru života: psychologická perspektiva

Logo poskytovatele
Autoři

SLEZÁČKOVÁ Alena

Rok publikování 2022
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Cílem příspěvku bylo představit dílčí výsledky projektu DECAREL, které mapovaly faktory vstupující do procesu rozhodování a péče závěru života (End of Life, EoL) ze strany lékaře, zdravotních sester, pacientů a jejich příbuzných. Z analýzy sdělení příbuzných pacientů vyplynulo, že mezi nejdůležitější aspekty EoL péče z pohledu příbuzných patří kvalita komunikace se zdravotnickým personálem, prostor pro kladení otázek a možnost být s umírajícím až do jeho smrti. Proces EoL rozhodování byl zkoumán také z perspektivy lékařů a zdravotních sester pečujících o pacienty v závěru života. Výsledky ukazují, že lékaři a sestry se příliš neliší v hodnocení kvality procesu EoL rozhodování, sestry však mají diferencovanější názory. Způsob rozhodování o EoL péči na daném pracovišti má vliv na celkovou duševní pohodu a pracovní spokojenost zdravotníků. Podněty sester pro zlepšení procesu EoL rozhodování a péče zahrnují především komunikační a organizační faktory, které se shodují s nejvýznamnějšími aspekty EoL péče uváděnými příbuznými zemřelých pacientů. Ze zjištění vyplývá potřeba zkvalitnění profesní přípravy lékařů a mediků v oblasti komunikace s pacienty v závěru života.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info