Informace o publikaci

Typ kladenští jako problém automatické morfologické analýzy

Autoři

OSOLSOBĚ Klára ŽIŽKOVÁ Hana

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Jazykovedný časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/2021/4/jc21-04.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.2478/jazcas-2022-0011
Klíčová slova automatic morphological analysis; derivational type Kladenští; part of speech transition
Popis Cílem našeho příspěvku je demonstrovat postupy, kterými lze získat data potřebná ke zpřesnění nástrojů automatické morfologické analýzy češtiny pomocí korpusu, konkrétně webového korpusu Araneum Bohemicum IV Maximum (Czech, 20.03) 7.10 G řady ARANEA (dále Araneum). Konkrétně se zaměříme na propria typu Kladenští, tedy substantivizovaná adjektiva označující skupiny osob podle příslušnosti. Cílem sondy do webového korpusu Aranea je: 1) korpusový popis frekventovaných vlastností typu Kladenští, z něhož lze vycházet při formulaci pravidel pro desambiguaci; 2) vytvoření seznamu nejčastějších lemmat typu Kladenští, která lze následně zařadit do slovníků automatických morfologických analyzátorů (např. slovník MorfFlex Hajiče a Hlaváčové). Věříme, že sonda může pomoci zlepšit výsledky nástrojů automatické morfologické analýzy češtiny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info