Informace o publikaci

Ověřovací studie preventivního programu Dobronauti : Zpátky v čase. Výzkumná zpráva

Autoři

CÍGLER Hynek FIKRLOVÁ Jana TANCOŠ Martin

Rok publikování 2022
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Přiložené soubory
Popis Cílem realizované studie bylo ověřit efektivitu tříměsíčního preventivního programu Dobronauti: Zpátky v čase, který učí žáky 3.–5. tříd základních škol efektivnější komunikaci a hlavně samostatnému řešení konfliktních situací včetně jejich předcházení. Využili jsme smíšený design, jehož jádro tvořila preregistrovaná kvaziexperimentální studie (N = 616, 28 tříd), s jejíž pomocí byl zhodnocen vliv programu na self-efficacy dětí v roli obránce, v roli oběti, a dále pak znalosti copingových strategií v konfliktních situacích. Tato kvantitativní data byla doplněna o tematické analýzy rozhovorů s účastníky programu (n = 12) a volných odpovědí z dotazníku. Kvantitativní data byla analyzována pomocí smíšeného lineárního modelu. Program má okamžitý efekt na znalost copingových strategií, ß = 0,45 s 95%CI [0,26–0,64], p < 0,001, a tento efekt přetrvává i tři měsíce po ukončení programu, ß = 0,44 s 95%CI [0,31–0,57], p < 0,001. Naopak jsme však nepozorovali žádný krátkodobý ani dlouhodobý vliv programu na self-efficacy dětí, všechna p > 0,05. Na druhou stranu, program mírně snižoval autoregresní vztah copingových strategií před začátkem programu a s tříměsíčním odstupem, což naznačuje proměnlivý vliv programu na individuální úrovni (p < 0,05); interpretace tohoto moderačního efektu vyplývá z kvalitativní analýzy rozhovorů a je diskutovaná v textu. Nepozorovali jsme žádné významné efekty učitelských charakteristik, pohlaví či věku dětí. Kvalitativní data doplnila a rozšířila interpretace výsledků. Dětem se program líbil; rády by v něm pokračovaly, nebo si zahráli nějakou jeho obměnu, zároveň pak reportovaly jeho užitečnost a efektivitu. Děti reflektovaly, že se naučily nové a užitečné věci a začaly být více ostražité při případných konfliktech ve třídě. Děti oceňovaly zejména komunikaci ve skupině, interaktivitu programu či pohybové aktivity. Někteří účastníci však kritizovali, že se program konal namísto oblíbené vyučovací hodiny (typicky tělocviku). Děti se domnívají, že program zlepšil atmosféru v jejich třídě a že dokonce i učitelé jsou lepší ve zvládání případných konfliktů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info