Informace o publikaci

Metodika hodnocení vlivu vysychání toků na biodiverzitu tekoucích vod pro cílené navrhování zásahů a opatření k omezení negativních dopadů vysychání toků na biodiverzitu

Autoři

POLÁŠEK Marek PAŘIL Petr STRAKA Michal NĚMEJCOVÁ Denisa POLÁŠKOVÁ Vendula LOSKOTOVÁ Barbora DOSTÁLOVÁ Alena KALNÍKOVÁ Veronika JURAJDA Pavel

Rok publikování 2022
Druh Certifikované metodiky
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

www http://sucho.eu/doc/TITSMZP703_metodika.pdf
Popis Metodika hodnocení vlivu vysychání toků na biodiverzitu tekoucích vod pro cílené navrhování zásahů a opatření k omezení negativních dopadů vysychání toků na biodiverzitu je jedním z cílů projektu TAČR TITSMZP703 (Vysychání toků a biodiverzita tekoucích vod: vliv přírodních podmínek a antropogenních zásahů). Cílem tohoto projektu bylo vyhodnotit společný vliv vysychání vodních toků a doprovodných antropogenních vlivů na modelové skupiny vodních a na vodu vázaných organismů. Veškerá data a výsledky, na jejichž základě byla tato metodika sestavena, vychází z terénního výzkumu na modelových lokalitách v ČR, který probíhal v letech 2018 až 2020. Podrobné výsledky, informace a podklady pro tuto metodiku jsou obsaženy v závěrečné výzkumné zprávě projektu dostupné na adrese http://sucho.eu/doc/TITSMZP703_zaverecna_zprava.pdf.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info