Informace o publikaci

Sporné momenty při posuzování běhu lhůty pro stanovení daně

Autoři

FELDEK Michael ROZEHNAL Tomáš

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Portál Daně a účetnictví - expertní příspěvky
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www open access časopisu
Klíčová slova running of the time limit; tax audit; tax return; time limit; objective time limit; rules for calculating time; preclusive time limit; request to file a supplementary tax return
Popis Článek se zabývá vybranými výkladovými problémy při počítání běhu lhůty pro stanovení daně. Pravidla pro počítání času představuje problematiku, kterou považují autoři článku za jeden ze základních stavebních prvků právního řádu, daňové právo z toho nevyjímaje. Jejich výklad a aplikace by proto v zásadě měly být předvídatelné a vyvolávat co nejméně kontroverzí. Dle názoru autorů tomu tak ovšem bohužel vždy není. Proto se v článku zabývají třemi problematickými okruhy, kde tento problém považují za nejpalčivější. Tím prvním je aplikovatelnost obecných pravidel pro počítání času na běh lhůty pro stanovení daně. Druhým sporným momentem je otázka uplatnitelnosti nepravé retroaktivity pravidel, které mohou mít vliv na délku této lhůty. Tím posledním je pak otázka možného prodloužení a přerušení běhu lhůty pro stanovení daně, a to v souvislosti s výzvou k podání dodatečného daňového přiznání a navazujícím kontrolním postupem správce daně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info