Informace o publikaci

Výzkumná infrastruktura RECETOX - Laboratoře mikrobiomové analýzy

Autoři

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra RŮŽIČKOVÁ Petra

Rok publikování 2022
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Výzkumná činnost centra RECETOX je podporována nejmodernější výzkumnou infrastrukturou, která je částečně centralizovaná do samostatných jednotek, tzv. core facilit.?Výzkumná infrastruktura funguje na principu „open access“, v?rámci kterého poskytuje své kapacity interním i?externím uživatelům z?akademické i?průmyslové sféry.?Součástí našich Centrálních laboratoří je také core facilita Laboratoře mikrobiomové analýzy, ve které se?zabýváme analýzou mikrobiomu humánních, animálních i?environmentálních vzorků, a?to s využitím moderních metod sekvenování nové generace. Kromě vlastní analýzy vzorků, nabízíme i pomoc s designem metagenomických studií, vyhodnocením sekvenačních dat a interpretací dat, a to ve spolupráci s core facilitami?Datových služeb.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info