Informace o publikaci

Narativní identity aktérů ve vzdělávání na soukromých alternativních školách (sympozium)

Logo poskytovatele
Autoři

LOJDOVÁ Kateřina KRATOCHVÍLOVÁ Jana ŠKARKOVÁ Lucie BRADOVÁ Jarmila VLČKOVÁ Kateřina ŠIMKOVÁ Gabriela

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Sympozium prezentuje výsledky výzkumného projektu GA ČR řešeného na katedře pedagogiky PdF MU v Brně, který jsme řešili v letech 2020 – 2022. Sympozium se skládá z úvodního slova a ze čtyř příspěvků. Nejprve jsme představili žité hodnoty na jedné z alternativních škol. Tyto hodnoty jsme nahlédli komplexně z pohledu ředitelů, učitelů, žáků a newsletterů. Tyto žité hodnoty utvářejí kolektivní identitu školy a jsou tak pojítkem identit všech zkoumaných aktérů. Ve druhém příspěvku jsme nahlédli na souvislost narativně konstruované identity učitelů jako průvodců žáků s jejich výukovými praktikami. Ve třetím příspěvku jsme přiblížili, jaké identity vykazují žáci soukromých alternativních základních škol v psaných narativech a k čemu tyto identity vztahují.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info