Informace o publikaci

Autoregulace učení a její proměny v procesu přípravy opakovaně neúspěšných maturantů

Logo poskytovatele
Autoři

MAJCÍK Martin VENGŘINOVÁ Tereza

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Žáci středních škol jsou zvyklí se během svého studia připravovat na dílčí testy, které se vztahují k úzkému výběru učiva. Ověřování osvojených znalostí se tak váže ke konkrétnímu předmětu, kdy je jasné zadání, požadavky a také způsob hodnocení. Maturitní zkouška, která žáky čeká ve čtvrtém ročníku, je však komplexní a zahrnuje dlouhodobou a částečně samostatnou přípravu, takže se do popředí dostává motivace žáka, schopnost stanovovat dílčí cíle či řídit vlastní učení. Řízení vlastního učení vzhledem k určitému cíli definujeme jako seberegulaci (Foltýnová, 2019; Hrbáčková et al., 2010). V zahraničním diskurzu je proces sebeřízení označován jako tzv. self-regulated learning (SRL) (Kirshnan et al., 2019). Právě znalost úkolu (příprava k?maturitní zkoušce) je dle Panadera a Alonso-Tapia (2014) klíčová pro utváření a udržení vlastní motivace pro dosažení cíle (složení maturity). Na proces přípravy k maturitě můžeme aplikovat třífázové schéma, které se skládá z přípravy, výkonu a sebereflexe (Zimmerman & Moylan, 2009). V případě neúspěchu dochází k opakování daných fází, kdy samotný neúspěch ovlivňuje autoregulaci učení (SRL) při dalších pokusech. Cílem příspěvku, který vychází z?projektu Životní dráhy neúspěšných maturantů a maturantek (číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016377), je popsat klíčové aspekty autoregulace učení v procesu přípravy a reflexe neúspěšných pokusů, jež mohou následně vést k proměně v sebeřízení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info