Informace o publikaci

Časoprostorová logika pragmatické cyklistiky

Autoři

LÍSKOVEC Radim MULÍČEK Ondřej

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Příspěvek diskutuje časoprostorové kontexty, které vedou k používání jízdního kola při městském dojíždění. Městská mobilita je definována souborem míst, časů a každá dopravní technologie je specificky zavedena v každodenním životě aktérů, kteří spoluutvářejí celkovou časoprostorovou organizaci každodenního města. Cílem příspěvku je prozkoumat rutinní situace, ve kterých se pragmatická cyklistika (nesportovní, nerekreační cyklistika) jeví jako vhodný dopravní prostředek pro městskou mobilitu. Jako časoprostorová proxy data jsou použita agregovaná kvantitativní data sdílených kol (matice přepravních vztahů a počty obsazenosti stanic) na území města Brna, která posloužila jako podklad pro identifikaci a kvalitativní interpretaci časoprostorových souvislostí ovlivněných míst. Pozice těchto lokalit v rámci celkových rytmů města je podrobněji komentována. Závěry příspěvku také naznačují, jaká je pozice pragmatické cyklistiky v denním řetězci rutinních aktivit a činností aktérů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info