Informace o publikaci

Jiný učitel? Jak se vidí učitelé soukromé alternativní školy

Logo poskytovatele
Autoři

LOJDOVÁ Kateřina

Rok publikování 2022
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Soukromé alternativní školy jsou v centru pozornosti z hlediska nárůstu jejich počtu, z hlediska kvality vzdělávání v těchto školách, a také z hlediska sociální spravedlnosti v celém vzdělávacím systému. Současné výzkumy ukazují význam učitelů a jejich identit pro porozumění vzdělávacímu procesu, neboť dochází k posunu v pohledu na učitele z nositelů kurikula na jeho aktivní tvůrce skrze sebe sama (Korthagen, 2001). V příspěvku se proto zaměřím na identitu učitelů vybrané soukromé alternativní školy a způsob jejího utváření. Ačkoliv je identita učitelů definována různě, mezi často zmiňované charakteristiky patří, že identita učitelů je dynamická, vícevrstevnatá a vyjednávaná v interakci s ostatními aktéry profesního i soukromého života (Edwards & Burns, 2016). Na identitu učitelů nahlížím na základě narativního výzkumu, který zahrnujeme množství různých přístupů. Zvolen byl narativně orientovaný výzkum dle Hillese a Čermáka (2008), jehož jádrem je vztah mezi vyprávěným příběhem (fabule), způsobem vyprávění (syžet) a vypravěčem (identita). Výsledky výzkumu jsou založené na analýze pěti hloubkových rozhovorů s učiteli vybrané soukromé alternativní školy. Výsledky výzkumu ukazují pět rovin identity učitelů, přičemž každá z nich se nějakým způsobem vymezuje vůči mainstreamovému vzdělávání. Dále jsou popsány mechanismy utváření a legitimizace těchto identit v kolektivu učitelů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info