Informace o publikaci

Povrchové úpravy několika dřevěných barokních soch v Olomouci a na Svatém Kopečku ve světle archivních pramenů

Autoři

SUCHÁNEK Pavel HORÁKOVÁ Tereza ČOBANOVÁ Hana

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Průzkumy památek
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.pruzkumypamatek.cz/casopis-1
Klíčová slova wooden statues; surface treatment; polychromy; technology; materials; varnishes; Baroque sculpture; 18th century; Olomouc
Popis Cílem článku je intepretace výpovědi některých pramenů za účelem interpretace problematiky specifických povrchových úprav barokních sochařských děl v období raného novověku. Studie uvádí vesměs nedochované práce štafírů Johanna Philippa Hiebera a Antona Müllera na základě několika dochovaných smluv a účtů, které dokládají použití nejen standardních uměleckých postupů a materiálů, ale rovněž detailně pojednávají o finálních úpravách v podobě různých typů lihových a olejo-pryskyřičných laků. Studie se pokouší o vedle obecnějšího výkladu zjištěných poznatků rovněž o zhodnocení specifického prostředí a role objednavatele a investora v procesu využití daných materiálů a technologií s ohledem na jeho vědecké zájmy v oboru přírodních věd.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info