Informace o publikaci

Faktory a překážky ovlivňující úspěšnost regenerace brownfields zemědělského původu v Jihomoravském kraji

Autoři

CHARVÁTOVÁ Klára

Rok publikování 2022
Druh Článek ve sborníku
Konference XXV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků.
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/2157/6207/3602-1/0#preview
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0068-2022-22
Klíčová slova agricultural brownfields; regeneration process; factors and barriers; South Moravian Region
Přiložené soubory
Popis Příspěvek je zaměřen na proces regenerace zemědělských brownfieldů na území Jihomoravského kraje. Vybraná oblast byla vminulosti intenzivně zemědělsky využívána a vdůsledku deagrarizace zde došlo ke vzniku značného množství brownfieldů. Nevyužívané a opuštěné objekty přinášejí mnoho problémů, jsou často demolovány anásledně na jejich místě dochází k výstavbě objektů nových. Mnohem lepší variantou může být regenerace, která je obvykle oproti demolici a nové výstavbě složitější, avšak její výsledek může být daleko cennější. V průběhu regenerace se lze setkat smnoha okolnostmi, které přispívají kúspěšné obnově místa, a také s překážkami, které je nutno překonat. Cílem příspěvku je proto nalézt za pomoci polostrukturovaných rozhovorů saktéry nejčastější faktory apřekážky, které jsou spojeny s úspěšnou regenerací zemědělských brownfieldů vJihomoravském kraji, anavrhnoutmožná doporučení pro zefektivnění regeneračních procesů. Realizovaný výzkum ukázal, že důležitým předpokladem úspěšné regenerace je přípravná fáze, ve které se rozhoduje o smysluplném využití brownfieldu. Dalším nezbytným krokem je vyřešení majetkoprávních vztahů, zajištění finančních prostředků, zpracování projektové dokumentace a prověření veškerých rizik, které by mohly regenerační aktivity zkomplikovat. Poté už záleží především na zainteresovaných aktérech, jejich motivaci, vzájemné spolupráci apromyšleném postupu, který dovede celý projekt k úspěšné finalizaci a následnému provozu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info