Informace o publikaci

Faktory a překážky ovlivňující úspěšnost regenerace brownfields zemědělského původu v Jihomoravském kraji

Autoři

CHARVÁTOVÁ Klára

Rok publikování 2022
Druh Článek ve sborníku
Konference XXV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků.
Citace
www https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/2157/6207/3602-1/0#preview
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0068-2022-22
Klíčová slova agricultural brownfields, regeneration process, factors and barriers, South Moravian Region
Popis Příspěvek je zaměřen na proces regenerace zemědělských brownfieldů na území Jihomoravského kraje. Vybraná oblast byla vminulosti intenzivně zemědělsky využívána a vdůsledku deagrarizace zde došlo ke vzniku značného množství brownfieldů. Nevyužívané a opuštěné objekty přinášejí mnoho problémů, jsou často demolovány anásledně na jejich místě dochází k výstavbě objektů nových. Mnohem lepší variantou může být regenerace, která je obvykle oproti demolici a nové výstavbě složitější, avšak její výsledek může být daleko cennější. V průběhu regenerace se lze setkat smnoha okolnostmi, které přispívají kúspěšné obnově místa, a také s překážkami, které je nutno překonat. Cílem příspěvku je proto nalézt za pomoci polostrukturovaných rozhovorů saktéry nejčastější faktory apřekážky, které jsou spojeny s úspěšnou regenerací zemědělských brownfieldů vJihomoravském kraji, anavrhnoutmožná doporučení pro zefektivnění regeneračních procesů. Realizovaný výzkum ukázal, že důležitým předpokladem úspěšné regenerace je přípravná fáze, ve které se rozhoduje o smysluplném využití brownfieldu. Dalším nezbytným krokem je vyřešení majetkoprávních vztahů, zajištění finančních prostředků, zpracování projektové dokumentace a prověření veškerých rizik, které by mohly regenerační aktivity zkomplikovat. Poté už záleží především na zainteresovaných aktérech, jejich motivaci, vzájemné spolupráci apromyšleném postupu, který dovede celý projekt k úspěšné finalizaci a následnému provozu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info