Informace o publikaci

Responsibility for Regulatory Measures of Executive Power during the COVID-19 Pandemic in the Czech Republic

Název česky Odpovědnost za regulativní opatření moci výkoné během pandemie COVID-19 v České republice
Autoři

SVOBODA Tomáš SKLÁDALOVÁ Denisa HEJČ David SKULOVÁ Soňa

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Reakci České republiky na mimořádnou situaci vyvolanou pandemií onemocnění COVID-19 lze považovat za nedostatečnou. Příspěvek konkrétněji analyzuje otázku odpovědnosti za reakci moci zákonodárné, výkonné a soudní. Autorky a autoři zejména docházejí k závěru, že moc zákonodárná je odpovědna za nepřijetí odpovídajícího právního rámce v přiměřeném čase (který byl přijat až významně později v roce 2021 společně s tzv. pandemickým zákonem). Vysledovat lze také zřetelnou odpovědnost veřejné správy, která v rámci své prvotní právní reakce v roce 2020 fakticky benefitovala z nedostatečného systému soudní kontroly jejích různých regulativních opatření. Nicméně také přístup soudů, které byly v některých ohledech pasivní či naopak příliš aktivní, lze považovat za v určitých ohledech problematický. Nedostatky v české reakci se zdají z podstatné části systémového charakteru.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info