Informace o publikaci

Psychometrické vlastnosti české verze Borderline Symptom List 23 (BSL-23)

Autoři

RADIMECKÁ Monika JEŘÁBKOVÁ Petra LÁTALOVÁ Adéla LINHARTOVÁ Pavla

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Psychoterapie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1089403
Klíčová slova Borderline Symptom List; factor structure; borderline personality disorder; emotion regulation; psychometric properties
Popis Borderline Symptom List 23 (BSL-23) je sebeposuzovací dotazník pro zjišťování aktuální závažnosti symptomů hraniční poruchy osobnosti. Vzhledem k tomu, že v České republice doposud nejsou dostupné dotazníky podobného zaměření, věnuje se tato studie posouzení psychometrických vlastností české verze BSL-23. Dotazník vyplnilo 174 zdravých respondentů a 57 pa-cientů s hraniční poruchou osobnosti. Ana-lyzována byla faktorová struktura, vnitř-ní konzistence, diskriminační validita a kon-vergentní validita. Výsledky ukazují, že česká verze škály má vysokou konvergentní a diskriminační validitu – škála rozlišila zdravé respondenty od respondentů s hranič-ní poruchou osobnosti s vysokou velikostí účinku (d = 2,03) a skóre získané v BSL-23 středně až vysoce pozitivně korelovalo se závažností emoční dysregulace, symptomy posttraumatické stresové poruchy a disocia-cí. Český překlad BSL-23 ukázal vynikající psychometrické vlastnosti a je tak připraven pro použití u českých pacientů ve výzkum-né i klinické praxi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info