Informace o publikaci

How to research the concept of national identity with child respondents in museum research.

Název česky Jak zkoumat koncept národní identity s dětskými respondenty v muzejním výzkumu.
Autoři

KOLAŘÍKOVÁ Veronika

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Opuscula Musealia
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://www.ejournals.eu/Opuscula-Musealia/2021/Volume-28/art/21753/
Doi http://dx.doi.org/10.4467/20843852.OM.21.003.15504
Klíčová slova national identity; children as respondents; museum research; photo-elicitation techniques
Popis Muzea jsou od 19. století úzce spojená s národní identitou. Současná muzea se přitom musejí vyrovnávat se způsoby její vhodné prezentace směrem k návštěvníkům. Proto bývá národní identita v muzeu v centru výzkumné pozornosti. Početnou skupinou návštěvníků, kteří v muzeu přicházejí do kontaktu s národním narativem, jsou děti. Zapojit právě děti do výzkumu konceptu národní identity konstruované v muzeu může přinést mnoho zajímavých zjištění. Výzkumy s dětmi jsou ale obtížně a to hlavně pro začínající výzkumníky či pracovníky muzeí, kteří nemají hlubší zkušenosti s kvalitativním výzkumem. Cílem studie je proto představit možné způsoby výzkumu národní identity s dětmi. Pozornost bude věnována diskuzi toho, skrze které proměnné a s pomocí kterých technik sběru dat je možné národní identitu a její koncept s dětmi zkoumat.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info