Informace o publikaci

In the cradle of laws: resolving coalition controversies in the executive phase of law-making

Autoři

LYSEK Jakub ZBÍRAL Robert

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Public Policy
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Doi http://dx.doi.org/10.1017/S0143814X21000258
Klíčová slova coalition government; coalition law-making; Czech Republic; public policy
Popis Ve většině parlamentních demokracií dominuje normotvorbě exekutiva. Doposud se ale veškerý výzkum zaměřoval na parlamentní fázi tvorby zákonů. Dosavadní studie naznačují, že změny návrhů zákonů předložených koaličními vládami nastávají v důsledku koaliční politiky snažící se zamezit samostatnému postupu jednotlivých ministrů. Toto zjištění je zarážející, neboť se zdá jednodušší a efektivnější pro koaliční strany pokusit se návrhy změnit místo parlamentní fáze již ve fázi exekutivní. Článek se pokouší zaplnit tuto mezeru v poznání a kvantitativně na případu ČR postihnout, které faktory přispívají ke změnám návrhům již v exekutivní fázi. Analýza prokazuje, že vládní návrhy jsou změněny v exekutivní fázi více než v parlamentní. Data neodhalila žádný významný dopad vzdálenosti ke koaličnímu kompromisu, důležitost návrhu pro koaliční partnery nicméně měla negativní vliv na míru změny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info