Informace o publikaci

Development of students’ spoken language in an online French course: Presentation of continuing doctoral research

Autoři

NERUŠILOVÁ Terezie

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/eujal-2022-0017/html
Doi http://dx.doi.org/10.1515/eujal-2022-0017
Klíčová slova spoken French; online teaching; complexity; accuracy; fluency
Popis V tomto článku je popsán probíhající doktorandský výzkum, který je zaměřen vývoj ústního projevu studentů během online kurzu francouzštiny z hlediska komplexnosti, přesnosti a plynulosti (model CAF). Reflektuje rovněž vliv online intervence na tento vývoj. Výzkum je koncipován jako vícečetná případová studie s 11 vysokoškolskými studenty – účastníky výzkumu, přičemž každý student tvoří jeden případ studie. Ve výzkumu byl použit design pretestu a postestu, který umožňuje analyzovat mluvený projev studentů před intervencí a po ní, a tak posoudit jeho vývoj. V článku jsou popsány výsledky analýzy přesnosti, které naznačují, že jazykový výkon nelze posuzovat pouze podle jednoho aspektu modelu CAF. Velké množství chyb se v tomto výzkumu jeví jako známka používání komplexnějšího jazyka, a přesný jazyk bez chyb se naopak často jeví jako méně komplexní či plynulý. Množství fonetických chyb a některé odpovědi v rozhovorech naznačují, že online kurz nepřikládal dostatečný důraz nácviku výslovnosti. Tato zjištění budou ověřena v dalších fázích výzkumu. Příspěvek je součástí speciálního čísla časopisu AILA Europe.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info