Informace o publikaci

Skupinová fyzioterapie u pacientů po prodělaném onemocnění COVID-19

Autoři

VAJČNER Adam DOBŠÁK Libor SOSÍKOVÁ Michaela

Rok publikování 2021
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis U části pacientů po onemocnění COVID-19 se rozvíjí déletrvající symptomy, mající vliv nejen na fyzický, ale také na psychický stav. Zmíněné symptomy jsou přetrvávající respirační potíže, únava, zhoršená adaptace na zátěž, fyzická a psychická dekondice, bolesti hlavy a kloubů. Recentní literatura vyzdvihuje časnou rehabilitaci u těchto pacientů jako nezbytnou. Příspěvek má za cíl prezentovat specifický rehabilitační program skupinové fyzioterapie pro pacienty po prodělaném onemocnění COVID-19 na ambulanci rehabilitace Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Program vychází z doporučených postupů pro plicní rehabilitaci u onemocnění COVID-19 z recentní literatury. Skládá se z 8 terapií probíhajících dvakrát týdně. Terapie je vedena jako skupinová, pro 2-4 pacienty. Skupina je heterogenní, zahrnuje pacienty po onemocnění symptomatickém, asymptomatickém, hospitalizované i nehospitalizované. Z toho důvodu jsou v každé skupině dva fyzioterapeuti. Je zaměřena nejen na prvky respirační fyzioterapie ale také na posturální zajištění, správný sed, vytrvalostní tréning. Nedílnou součástí je motivace pacientů k pohybové aktivitě a podpoře sebevědomí. Pacienti procházejí vstupním a výstupním klinickým vyšetřením, spirometrií, dotazníkovým šetřením únavy a subjektivního vnímání zdravotního stavu u plicních onemocnění. Během terapie jsou pravidelně sledovány hodnoty prstové pulzní oxymetrie, tepové frekvence, subjektivní Borgovy škály dušnosti a subjektivního vnímání únavy, a to vždy na začátku, v průběhu a na konci terapeutické jednotky. Pacienti jsou aktivní formou vedeni a motivováni k autoterapii a pokračování v naučeném pohybovém chování i po skončení programu. Ke zkvalitnění a individuálnějšímu přístupu jsou do programu zařazení také studenti bakalářského a magisterského programu fyzioterapie Lékařské fakulty MUNI.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info