Informace o publikaci

Analýza porušení rozpočtové kázně

Logo poskytovatele
Autoři

CZUDEK Damian

Rok publikování 2022
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Popis Analýza porušení rozpočtové kázně je zpracována v rámci projektu „Posílení řízení a kontroly veřejných financí“ z Programu Řádná správa Fondů EHP a Norska 2014-2021, Programové oblasti 16 - Řádná sprá-va věcí veřejných, Odpovědné instituce, jehož příjemcem a řešitelem je Ministerstvo financí . Jejím cílem je provést nezávislé zhodnocení mož-ných variant úpravy institutu porušení rozpočtové kázně, resp. násled-ků neoprávněného použití veřejných prostředků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info