Informace o publikaci

Využití specifických lékových forem v psychofarmakologii

Autoři

KOTOLOVÁ Hana NOVÁKOVÁ Martina

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Farmaceutická fakulta

Citace
Popis Schizofrenie je heterogenní závažné duševní onemocnění, které je charakteristické výrazným narušením psychických funkcí. Základem terapie jsou antipsychotika. Jejich úloha v medikaci je v současnosti nezastupitelná, neboť jejich kontinuální užívání umožňuje dlouhodobé postihnutí příznaků schizofrenie a předcházení více hospitalizací pacientů při relapsu onemocnění. Absence náhledu na nemoc v diagnóze, porucha kognitivních funkcí nebo nežádoucí účinky antipsychotik vedou spolu s dalšími faktory k nonadherenci pacientů k léčbě, která se tak stává stěžejním problémem dlouhodobé udržovací terapie. Dlouhodobě působící injekční antipsychotika byla vyvinuta s cílem snížit relaps onemocnění u pacientů, u kterých není možné zajistit adherenci k perorální formě předepsaných léčiv. Depotní lékové formy v psychofarmakologii nabývají na významu a jsou účinnější než konvenční p.o. lékové formy. Za hlavní výhody depotních psychofarmak lze uvést zlepšení adherence k léčbě, obejití first-pass efektu a problémů spojených s absorpcí z gastrointestinálního traktu a absenci rizika náhodného nebo úmyslného předávkování. Vývoj depotních lékových forem se v současnosti zaměřuje na studium mikročástic. Podávání dlouhodobě působících injekčních antipsychotik v ambulantní sféře je umožněno na základě splnění podmínek preskripce, které vyplývají z rozhodnutí regulační autority, a je třeba se jimi řídit. Podmínky preskripce v současnosti umožňují tuto specifickou lékovou formu podat poměrně úzké skupině pacientů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info