Informace o publikaci

Tělesnost a moderní doba : příklad ruralismu

Autoři

DERKOVÁ Vladimíra KOTÁSEK Miroslav

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bohemistyka
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://bohemistyka.pl/complete-issues/download/fc6cf1c0-7df6-4f08-b4ba-42f218e8dbc8.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.14746/bo.2022.4.3
Klíčová slova Czech literature; Ruralism; Modernism; Corporeality; Identity
Popis Článek se věnuje kulturním proměnám, jimiž prochází v moderní době lidská tělesnost. Pojmenovává hlavní okolnosti, formující dobové pohledy na problematiku těla, přičemž zdůrazňuje prosazování i laickou recepci medicínského a psychologického diskurzu, jež jsou propojeny se zájmy politickými. Přinejmenším stejná závažnost je při su zována novým vizuálním a hromadně sdělo vacím médiím – především fotografiím a novinám. Na obecnější uvedení do relevantních znaků moderny ve vztahu k lidské tělesnos ti navazuje konkrétní analýza textů Františka Křeliny a Václava Prokůpka. Tato analýza umožňuje poukázat na relevantnost literárního diskurzu i v konkurenci nových, moderních reprezentačních médií.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info