Informace o publikaci

Dopady opatření proti covid-19 na exkluzi ze sociálních vztahů seniorů a seniorek

Autoři

PETROVÁ KAFKOVÁ Marcela

Rok publikování 2022
Druh Článek ve sborníku
Konference Proměny rodiny 10 : Vztahy v rodině v čase pandemie. Sborník příspěvků z konference
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www sborník - full text
Klíčová slova exclusion from social relations; older adults; SHARE; loneliness
Popis Vyloučení ze sociálních vztahů ve stáří je situace, v níž jsou lidé sociálně a emocionálně odpojeni od adekvátní úrovně intimních vztahů, sociálních sítí, sociální podpory a/nebo sociálních příležitostí, přičemž gender je jak průřezovým, tak zastřešujícím faktorem, který zkušenost sociální exkluze ze vztahů ve vyšším věku ovlivňuje. Jde o širší koncept, jehož součástí jepocit osamělosti a který má výrazné negativní dopady na zdraví a kvalitu života ve stáří. Opatření uplatňovaná v souvislosti s covid-19 znamenala výrazné omezení až přerušení osobních kontaktů. Zatímco pro některé seniory a seniorky měla tato opatření pouze výrazné negativní dopady, jiní nalezli kreativní kompenzační strategie, které dopady mohly zmírnit. V textu analyzuji dopady opatření na riziko exkluze ze sociálních vztahů seniorů a seniorek prostřednictvím dvou zdrojů dat. Proměnu ve frekvenci kontaktů a pocitu osamělosti sleduji pomocí dat SHARE, strategie vyrovnávání se se situací pak prostřednictvím kvalitativních rozhovorů s 29 stárnoucími v riziku osamělosti realizovanými v zimním období 2020–2021. Výsledky ukazují značnou variabilitu dopadů opatření v závislosti na aktérství seniorů a seniorek a jejich možnostech a schopnostech nalézt pro ně vhodné strategie pro vyrovnání se s obtížnou situací. Obtížnost situace sociálně exkludovaných stárnoucích se ještě prohloubila.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info