Informace o publikaci

The Role of Bending Films in the Lowest Instrumented Vertebra Selection in Adolescent Idiopathic Scoliosis Lenke Type 1A,B Based on Asymmetrical Disc Loading and Decompensation

Název česky Význam úklonových snímků v selekci spodního instrumentovaného obratle u pacientů s adolescentní idiopatickou skoliózou typu Lenke 1 A,B založené na asymetrickém zatížení disku a jeho dekompenzaci.
Autoři

PRÝMEK Martin VYSKOČIL Robert SKLENSKÝ Jan KOCANDA Jan ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ Andrea FILIPOVIČ Milan REPKO Martin

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj SYMMETRY-BASEL
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.mdpi.com/2073-8994/14/7/1386
Doi http://dx.doi.org/10.3390/sym14071386
Klíčová slova symmetry; spine; scoliosis; lowest instrumented vertebra; intervertebral disc; musculoskeletal system
Přiložené soubory
Popis Pacienti s těžkou adolescentní idiopatickou skoliózou (AIS) vyžadují operační léčbu instrumentovanou spinální fúzí. Rozsah instrumentované fúze je stále zpochybňován, zejména výběr nejnižšího instrumentovaného obratle (LIV). Tato retrospektivní konsekutivní studie poskytuje real-world data evidence. Cílem studie je posoudit, zda úklonové snímky páteře mohou ovlivnit selekci LIV. Je uvedena metoda stanovení dolního tiltovaného obratle (LTV). Výběr LTV byl identifikován na stojících PA (LTV) a na úklonových rentgenových snímcích (LTVb). Skupina A je referenční skupina s méně flexibilními křivkami. Skupiny B a C obashují pacienty s flexibilnějšími křivkami. Skupina B zahrnuje pacienty s instrumentací končící na LTV a skupina C s kratší instrumentací končící na LTVb. Úhel disku pod LIV byl sledován pro pooperační dekompenzaci. Šedesát osm subjektů s typy AIS Lenke 1A a 1B podstoupilo selektivní fúzi. Kritéria dekompenzace prvního volného disku pod fúzí byla stanovena jako úhel disku s >5° Cobbova úhlu. Pacienti byli sledováni v pooperačním období s průměrnou dobou sledování 5,8 roku (minimálně 2 roky). Míra dekompenzace byla srovnatelná ve skupinách A a B (31 %, resp. 33 %). Naopak míra dekompenzace byla ve skupině C dvojnásobná (60 %). Zkracování kaudální fúze v pružnějších křivkách podle úklonových snímků je spojeno s asymetrickým rozevřením disku, které vede k dekompenzaci pod fúzí. Tato metoda by měla být brána v potaz jako doplněk k dalším kritériím výběru LIV.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info