Informace o publikaci

Zvýšené riziko predácie v reprodukčnom období jašterice krátkohlavej (Lacerta agilis)

Autoři

SMOLINSKÝ Radovan HIADLOVSKÁ Zuzana MARŠALA Štěpán ŠKRABÁNEK Pavel ŠKROBÁNEK Michal MARTÍNKOVÁ Natália

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis V rámci interakcií medzi korisťou a predátorom sa predátor častejšie zameriava na najbežnejší, alebo vysoko nápadný fenotyp koristi v populácii. U organizmov so sexuálnym dichromatizmom by preto mali byť nápadne sfarbené samce vystavené vyššiemu predačnému tlaku, než samice, ktoré majú sfarbenie skôr kryptické. Výrazné sfarbenie je teda z pohľadu predácie handicap, ktorý ale zároveň jeho nositeľ v reprodukčnom období kompenzuje napríklad vyššou atraktivitou pre samice, alebo odradením potencionálnych sokov bez boja. Výrazne sfarbené jedince môžu svoje prežívanie zvýšiť zmenou sfarbenia mimo reprodukčnej sezóny, veku, alebo pomocou iných mechanizmov, ako napríklad autotómiou. V našej štúdii sme zisťovali, či je predácia u jašterice krátkohlavej (Lacerta agilis) v prirodzenom prostredí závislá na pohlaví a či sa riziko predácie v rámci jednotlivých pohlaví prejaví vyššou mierou úniku pred predátorom. Predpokladali sme, že sa pomer predovaných jedincov medzi pohlaviami bude meniť v priebehu sezóny a tiež v rámci vekových kohort. Aby sme tento predpoklad podrobili testu, stanovili sme frekvenciu regenerátov chvostov v populácii a tiež rýchlosť rastu tela a regenerátov pre jednotlivé sledované kategórie. Prítomnosť regenerátu totiž značí, že jašterica sa úspešne vyhla útoku predátora. Vyvinuli sme štatistický model, s ktorého pomocou sme zistili, že v sledovanej populácii je stabilný pomer pohlaví v rámci vekových skupín, vyrovnaná frekvencia autotómie chvostov medzi pohlaviami a tiež podobný pomer úspešnosti prežívania. Naše výsledky však zároveň ukázali vyššiu mieru predácie u samíc špeciálne v období kladenia vajec. To naznačuje, že najmä gravidné samice poikilotermných organizmov môžu byť kvôli kompenzácii teplotných potrieb vystavené ešte vyššiemu selekčnému tlaku zo strany eurythermných predátorov, než samce s výrazným sfarbením.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info