Informace o publikaci

Prameny k tvorbě Huberta Maurera a Johanna Georga Däringera

Logo poskytovatele
Autoři

SUCHÁNEK Pavel

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Opuscula Historiae Artium
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://hdl.handle.net/11222.digilib/110317
Klíčová slova Hubert Maurer; Johann Georg Däringer; painting; 18th century; Central Europe; Vienna; Svitavy
Popis Studie s edicí korespondence vídeňských malířů Huberta Maurera (1738–1818) a Johanna Georga Däringera (1759–1809) přináší několik důležitých detailů k malířské praxi ve střední Evropě na sklonku 18. století. Na prvním místě stojí pozornost malířův způsob práce s kresebnými skicami. Maurer je na jedné straně používal k průběžnému přepracovávání svých starších, opakovaně používaných kompozic. Na druhé straně své pracovní kresby používal při komunikaci se zákazníky, kterým však neposkytovaly zcela přesnou představu o zamýšlené kompozici a sám malíř je vyzýval, aby je nepovažovali za zcela závazné, neboť počítal s dalším promýšlením kompozice v průběhu práce. Tato fáze kontinuálního hledání výsledného tvaru se dokonce mohla časově krýt s fází zahájení práce na samotném oltářním obraze. S touto praxí souvisela také Maurerova neochota vytvářet pro objednavatele ukázkové olejové skici, neboť práce na ní by jej neúčelně připravila o čas potřebný k „lepšího vypracování samotného oltářního obrazu“, a zdražila by neúměrně jeho práci. Publikovaná korespondence tak nakonec přináší svědectví právě o finančních problémech, které v době reforem císaře Josefa II. v osmdesátých let 18. století a v následujících dvou desetiletích komplikovaly pořizování nového vybavení sakrálních interiérů. Maurerova strategie zjednodušování starších kompozic, zmenšování počtu znázorněných postav, racionalizace práce s přípravnými skicami a další typické rysy jeho tvůrčí praxe by tak mohly být jedním z důsledků ekonomických problémů, které výrazně komplikovaly vybavování kostelů uměleckými díly v habsburské monarchii na přelomu 18. a 19. století.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info