Informace o publikaci

Bulózní pemfigoid vyvolaný gliptiny

Autoři

MARVANOVÁ Edita JEDLIČKOVÁ Hana

Rok publikování 2022
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Bulózní pemfigoid (BP) je nejčastější autoimunitní puchýřnaté onemocnění. Postihuje především starší populaci, zpravidla nad 70 let věku. Charakteristická je tvorba IgG autoprotilátek proti antigenům bazální membrány, s tvorbou subepidermálních puchýřů. Incidence BP v posledních letech stoupá. Onemocnění může vzniknout spontánně, v souvislosti s neurodegenerativním onemocněním, malignitami, anebo může být indukováno léky či očkováním. Nově popisované jsou pemfigoidy vyvolané imunoterapií a moderními léky na diabetes. V období od prosince 2020 do současnosti jsme na I. DVK FNUSA zaznamenali celkem 58 případů BP, z toho 28 pacientů (48,3 %) mělo neurologické onemocnění, 12 pacientů mělo nádorové onemocnění v předchorobí (20,7 %) a další 4 pacienti měli současně BP a aktivní neoplázii (6,9 %). U 12 pacientů byla zvažována indukce léky. Z těchto pacientů 9 užívalo gliptiny (15,5 %), u kterých byla nedávno popsána asociace se vznikem BP. V prezentaci popisujeme tento soubor pacientů, u kterých jsme sledovali klinický obraz, komorbidity, latenci mezi začátkem užívání léku a začátkem prvních symptomů, dobu dosažení remise, výskyt relapsů. Cílem prezentace je charakterizovat tuto novou jednotku a upozornit na potenciální riziko indukce BP u pacientů, kteří jsou léčeni těmito novými perorálními antidiabetiky. Časné vysazení spouštěcího léku a příslušná terapie vede ke zlepšení klinického stavu a snížení morbidity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info