Informace o publikaci

Niematerialne dziedzictwo kulturowe - niepewność terminologiczna

Název česky Nemateriální kulturní dědictví - terminologická nejistota
Autoři

DRÁPALA Daniel

Rok publikování 2022
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Diskuse o potřebě ochrany nemateriálních prvků kultury vedla od poslední třetiny 20. století k hledání vhodných forem péče o tuto oblast kulturního dědictví. Kromě formulace základních kritérií a institucionálních nástrojů se v odborných diskuzích hledala vhodná terminologie. Přestože Úmluva o ochraně nehmotného kulturního dědictví z roku 2003 zavedla kodifikaci základních pojmů, jejich obsah se může v jednotlivých zemích lišit s ohledem na národní tradice a zapojení různých vědních oborů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info