Informace o publikaci

Nové formy rodičovství : střídavá péče a hledání jejích důsledků pro děti – přehledová studie

Autoři

FUČÍK Petr ŠOLCOVÁ Michaela

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Socialni Studia
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www full-text
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SOC2022-32988
Klíčová slova shared custody; divorce; consequences of divorce for children
Přiložené soubory
Popis Dlouhodobé kulturní trendy zvyšující se křehkosti partnerských vztahů, měnící se genderové role a kultura dětství vytvářejí situaci, v níž jsou formy společného rodičovství stále aktuálnější. Cílem této přehledové studie je zpřístupnit českému publiku souhrn zahraničních výzkumů o dopadech porozvodového/rozchodového uspořádání na děti, se zvláštním důrazem na ty formy, při nichž dítě střídavě žije v domácnosti rodičů. V recenzovaných článcích z Web of Science, Scopus, J-Stor, Springer a podobných databází jsme nejprve hledali odpověď na otázku, jaké negativní a pozitivní důsledky střídání domácností přináší. Z přehledu relevantní literatury vyplývá, že předpoklad celkového negativního vlivu střídavé péče není v souladu s výsledky většiny analýz. Srovnání ukazují spíše opak, tj. převahu pozitivních důsledků střídavé péče, avšak modifikovaných okolnostmi. Proto se dále zaměříme na práce, které zkoumají nejdůležitější intervenující faktory, jimiž jsou rodičovský konflikt, status rodiny původu a nové partnerské vztahy rodičů. Podrobný výzkum v této oblasti ukazuje, že pouze v rodinách s výrazně negativními okolnostmi (rozsáhlé a chronické konflikty, ekonomická deprivace atd.) mohou negativa okolností převážit nad výhodami kontaktu s oběma rodiči, které sdílená péče obecně přináší. V závěru textu shrnujeme poznatky ze zahraničních zdrojů, diskutujeme jejich přenositelnost do českého prostředí a na základě literatury navrhujeme oblasti, kterými je třeba se zabývat ve snaze o prohloubení této oblasti výzkumu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info