Informace o publikaci

Front-line work in activation and targeting of re-qualification programmes: lessons from the Czech Republic

Název česky Přímá práce s klienty v oblasti aktivace a cílenost rekvalifikačních programů - poučení z České republiky
Autoři

SIROVÁTKA Tomáš RÁKOCZYOVÁ Miroslava

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj European journal of social work
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691457.2020.1843410
Doi http://dx.doi.org/10.1080/13691457.2020.1843410
Klíčová slova Activation; front-line work; targeting; re-qualification programmes; Czech Republic
Popis V důsledku paradigmatické změny politiky směrem k aktivaci a současné nízké míry nezaměstnanosti se do centra pozornosti aktivní politiky trhu práce v České republice dostaly nejvíce znevýhodněné skupiny nezaměstnaných. Cíl začlenit skupiny s četnými a/nebo závažnými znevýhodněními na trh práce představuje pro pracovníky Úřadu práce, kteří jsou s klienty v přímém styku, novou výzvu. Očekává se od nich totiž, že svým těžko umístitelným klientům poskytnou individualizované, na míru šité služby, a to včetně dobrého zacílení nástrojů aktivní politiky trhu práce. V textu se zabýváme otázkou, nakolik se těmto pracovníkům daří cílit rekvalifikační programy k nejvíce znevýhodněným skupinám, a také faktory, jež ovlivňují podobu přímé práce s nezaměstnanými. Naše zjištění vycházejí z nedávno uskutečněných empirických (kvantitativních i kvalitativních) šetření české aktivní politiky trhu práce, na nichž jsme se podíleli, a z hloubkových rozhovorů provedených s pracovníky Úřadu práce, kteří jsou v přímém kontaktu s uchazeči o zaměstnání. Poukazujeme na selhání v oblasti poskytování individuálně přizpůsobených aktivačních služeb i v oblasti cílenosti rekvalifikačních programů na znevýhodněné skupiny a rozebíráme přitom faktory, jež za těmito selháními stojí (např. změny řízení ve sféře aktivace, nedostatečné personální zdroje, důraz na donucení a standardizace přímé práce s nezaměstnanými).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info