Informace o publikaci

Kompetence vychovatele k řešení užívání návykových látek

Autoři

NEJEZCHLEBOVÁ Monika

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Dizertační práce se zaměřuje na analýzu možností intervence při užívání návykových látek v institucionální výchově. Předpokládaný příspěvek specifikuje první část výzkumného šetření, které si klade za cíl prostřednictvím kvalitativního výzkumu zmapovat kompetence vychovatelů k řešení užívání návykových látek. Tyto kompetence zahrnují orientaci v adiktologické teorii, vlastní reflexi zkušeností a kompetencí, analýzu dobré praxe, aktuálně užívané postupy intervence, legislativní oporu a vnímání svých potřeb v souvislosti s nastavením intervence. Konferenční příspěvek předkládá teoretický východiska pro výzkum, metodologii výzkumného šetření, přičemž prezentuje průběžné výsledky výzkumu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info