Informace o publikaci

Faktory ovlivňující dobu léčby fixním aparátem

Autoři

PIKLOVÁ Šárka LANGOVÁ Kateřina ČERNOCHOVÁ Pavlína

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ortodoncie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.ortodonciejournal.cz/on-line-verze-casopisu/clanky-casopisu/index.php?modul=casopis_clanek/casopis_clanek&vypis_detail_clanek=327
Klíčová slova duration of therapy; fixed orthodontic appliance
Popis Cíl: Cílem studie bylo zjistit, které faktory mají vliv na celkovou dobu léčby fixním aparátem. Materiál a metodika: Z??dokumentace, studijních modelů a rentgenových snímků byly u 221 pacientů zjišťovány a měřeny faktory týkající se výchozího stavu a dále pak faktory ovlivnitelné lékařem a ovlivnitelné spoluprací pacienta. Výsledky: S??dobou léčby silně pozitivně korelují tyto faktory: počet lékařů podílejících se na aktivní fázi léčby, interval mezi nasazením aparátu v horní a dolní čelisti, složitost léčby vyjádřená pomocí TCI skóre, počet zmeškaných kontrol přepočítaný za měsíc a procento kontrol se špatnou spoluprací. Slabě pozitivně korelují: výchozí anomálie vyjádřená pomocí DI skóre, extrakční terapie, malhygiena, počet přelepených zámků více než 12 měsíců od zahájení léčby, doba lepení druhých stálých molárů, předčasné sejmutí, výsledek léčby vyjádřený pomocí OGS skóre. Slabě negativně korelují věk a počet absolvovaných kontrol. Žádná korelace nebyla prokázána u těchto faktorů: pohlaví, počet akutních ošetření, míra užití NiTi oblouků, počet přelepených zámků během prvních 12 měsíců, druh použitého materiálu ortodontických zámků a původní Angleova třída. Závěr: Výše uvedené statisticky významné faktory vysvětlují 77 % variability doby léčby. (Ortododoncie 2022, 31, č. 2, s. 138–149)
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info