Informace o publikaci

Fire-brigades: analysis of inscriptions of professional associations collegium centonariorum, dendrophorum, fabrum and fabrum tign(u)ariorum

Název česky Hasičské sbory: analýza nápisů profesních kolegií: collegium centonariorum, dendrophorum, fabrum a fabrum tign(u)ariorum
Autoři

KNOBLOCH Jakub

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Společnost v době římského císařství byla značně hierarchizovaná, což platilo i mezi vrstvami městského obyvatelstva. Proto se příslušníci městských nižších vrstev, s vidinou lepšího společenského postavení, sdružovali do profesních sdružení. Tato sdružení – collegia, představovala „miniaturní města“, v nichž lidé hledali uspokojení svých potřeb a tužeb. Poskytovala jim nejen životní jistoty, ale také budovala sociální identitu svých členů. Některá vybraná collegia byla zapojena do udržování bezpečnosti měst, jako taková byla využívána pro účely hašení požárů, které byly ve starověku vcelku časté. Mezi tato collegia patřili centonarii, dendroforii, fabri a fabri tign(u)arii. Tento příspěvek bude analyzovat dochované nápisy zmíněných sdružení a snažit se odpovědět na otázky, jaká byla četnost výskytu jednotlivých sdružení a zda převažoval výskyt některých sdružení nad jinými. Vyskytovala se collegia také pohromadě? V jakých typech měst se nacházela (jednalo se výhradně o menší či větší města nebo o hlavní města provincií)? Byla situace v západní i východě části říše srovnatelná nebo tomu bylo právě naopak, jak se zdá z odpovědi císaře Traina správci provincie Bithýnie, Pliniovi mladšímu?
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info