Informace o publikaci

3D tisk jako příležitost pro vytváření výukových modelů pro výuku přírodopisu a biologie

Logo poskytovatele
Autoři

VODOVÁ Libuše JANČOVÁ Martina MALINKA Kamil SOBKOVÁ Lenka BEDNÁŘ Ivo

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Výukové modely si lze obstarat třemi základními způsoby – zakoupením, výrobou svépomocí nebo vytištěním na 3D tiskárně. Právě poslední možnost je vzhledem ke snadné dostupnosti 3D tiskáren stále více využívána. Realizace 3D tisku na školách však naráží na bariéry, především se jedná o absenci odborného proškolení zaměstnanců a nedostatek kvalitních návodů na tisk. V příspěvku jsou prezentovány zkušenosti s návrhy 3D modelů a dílčí výsledky jejich ověřování ve výuce přírodopisu. Vytváření a ověřování 3D modelů je v rámci katedry biologie PdF MU podpořeno dvěma projekty. Konkrétně projektem TAČR „3D tisk a jeho uplatnění ne základních a středních školách“, na jehož řešení spolupracuje Masarykova univerzita s firmou Ysoft a také projektem „Průša pro školy“, díky kterému mohou školy bezplatně získat 3D tiskárnu. V rámci obou projektů byly například vytvořeny originální modely trepky a bakterií, nebo modely octomilek pro výuku Mendelových zákonů. V současné době jsou připravovány modely pro výuku geologického učiva. Pro použití ve výuce se nám osvědčilo podpořit realističnost 3D modelů tzv. postprocesingem (např. dobarvením modelu nebo dotvořením drobných částí jako jsou brvy trepky, které jsou na 3D tiskárně obtížně vytisknutelné). Také se podílíme na testování návodů na 3D tisk modelů volně dostupných na internetu. Na základě jejich pilotního ověření jsou navrhovány úpravy, které mají běžným uživatelům usnadnit vytištění model. Závěry jsou postupně zveřejňovány na portálu Be3DAcademy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info