Informace o publikaci

Correct naming in early medieval China

Název česky Otázka správného pojmenování v raně středověké Číně
Autoři

VÁVRA Dušan

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V tomto článku zkoumám problém správného pojmenování (tj. „připojování jmen k realitě“) ve třech textech napsaných ve 3.–4. století našeho letopočtu: Xu Gan’s Balanced Discourses, Wang Bi’s Commentary on Laozi a Guo Xiang’s Commentary on the Zhuangzi. V první části práce ukazuje, že všechny tři texty sdílejí obecný rámec týkající se dichotomie mezi jmény a odpovídajícími skutečnostmi. Texty zdůrazňují důležitost vnitřní reality člověka, z níž má odpovídající jméno (nebo sláva) přirozeně pramenit (místo připojování jména na základě navenek projevených znaků, které texty unisono odmítají). V druhé části se příspěvek zabývá problémem rozdílů mezi těmito texty. Nejprve se tvrdí, že rozdíly lze číst jako vývoj sociálního a kulturního prostředí, ve kterém byly tyto texty napsány. Za druhé, článek tvrdí, že rozdíly mezi komentáři Wang Bi a Guo Xiang (běžně se k nim přistupuje jako k rozdílům mezi jejich filozofiemi) jsou lépe uchopitelné, pokud jsou chápány především z povahy komentovaných textů (Laozi a Zhuangzi). Příspěvek tvrdí, že filozofie Wang Bi a Guo Xiang si mohou být ve skutečnosti velmi blízké a rozdíly mezi jejich komentáři jsou ovlivněny především obsahem a kulturním statusem komentovaných textů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info