Informace o publikaci

Politická praxe – výzva pro české vzdělavatele v sociální práci

Autoři

ZOGATA-KUSZ Agnieszka NAVRÁTIL Pavel MATULAYOVÁ Tatiana

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Socialni Prace – Sociálna práca
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www Elektronická verze textu
Klíčová slova policy advocacy; macropractice; political engagement; reform paradigm
Přiložené soubory
Popis CÍLE: Politická praxe je neoddělitelnou součástí sociální práce jako specifické pomáhající profese,n icméně v českém kontextu se tato oblast jeví méně etablovaná. Cílem studie je zodpovědět otázky: Zda považují sociální pracovníci politickou praxi za součást své profese, zda se zapojují do ovlivňování systémových změn, a pokud ne, tak z jakých důvodů. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Na otázku politické praxe je nahlíženo z hlediska globální definice sociální práce a teorií blízkých reformnímu paradigmatu. METODY: Design studie se opírá o kvantitativní strategii. Pro její účely byla zvolena explorativní metoda a sběr dat byl proveden prostřednictvím dotazníku, který byl respondentům dostupný elektronicky (metoda CAWI). Celkově jsme získali 689 platných dotazníků. VÝSLEDKY: Nejpodstatnějším zjištěním je, že až 65 % sociálních pracovníků se v posledních pěti letech nezapojovalo do ovlivňování systémových změn a až 40 % z nich jako hlavní příčinu uvedlo, že nemají dostatečné znalosti a dovednosti ohledně toho, jak se zapojit. Zjištění výzkumu jsou diskutována v kontextu údajů OECD ohledně pocitu vnitřní a vnější politické efektivity Čechů. Ty dávají prostor pro určitý optimismus ve věci politické praxe v české sociální práci. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Zjištění dovolují formulovat několik výzev pro vzdělávání v sociální práci. Nejdůležitějším doporučením pro vzdělavatele je rozvíjet profesní způsobilosti studentů, které jim umožní aktivně se zapojit do politické praxe.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info