Informace o publikaci

Typical interlanguage features of Czech students documented in the written part of school-leaving exam in English

Název česky Typické znaky mezijazyka českých studentů v písemné části maturitní zkoušky z anglického jazyka
Autoři

SLÁDKOVÁ Věra

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Prezentace se zaměřuje na četnost a přesnost sedmi typů gramatických kolokací, G5 (adjektiva a předložky), G8D (slovesa a předložky) a G8E–G8I (slovesné vzorce) (Benson et al., 1986) v žákovském korpusu anglického jazyk CZEMATELC (8 338 různých slov; 211 503 všech slov), který se skládá z 1 841 slohových prací napsaných jako součást písemné části maturitní zkoušky z anglického jazyka v letech 2015 až 2019. Analýza četností lexiko-gramatických jevů, která byla provedena na základě prací Hallidaye (1992) a Husnstonové a Francisové (2000), byla realizována korpusovým nástrojem AntConc 3.4.4w (Anthony, 2014). Online nástroje English Grammar Profile, English Vocabulary Profile, Brown Family (C8 tags) a Českému národnímu korpusu (Křen et al., 2015) byly použity k interpretaci výsledků. V maturitních pracích českých středoškolských studentů výrazně převládají koligace na úrovních A1–A2 podle SERRJ, které využívají omezeného počtu slovesných a adjektivních lemmat. Pro práce studentů je typické široké spektrum chybných vazeb a zvýšená četnost slovesných vazeb, které odpovídají nejčastějším vazbám jejich slovesných ekvivalentů v češtině.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info