Informace o publikaci

"The Comedian's System" - Vladimír Gamza, an alumnus of the First Studio of MAT in interwar Czechoslovakia in the 1920s

Název česky “Komediantův system” – Vladimír Gamza, žík Prvního studia MCHT v meziválečném Československu 20. let
Autoři

MUSILOVÁ Martina

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Je dostatečně známo, že se nově vzniklé Československo po roce 1918 stalo azylem pro tisíce ruských, ukrajinských a běloruských emigrantů. Mezi exulanty najdeme bývalé členy MCHT a jeho Prvního studia. Známé je působení Kačalovy skupiny v Praze. V tomto období docházelo rovněž k repatriaci v Rusku usídlených Čechoslováků. Mezi ně patřil i Vladimír Gamza (1902–1928), obdivovatel Prvního studia, jenž se pokusil v Československu uskutečnit jeho program – České studio (sezóna 1924/25) a Umělecké studio (1926/27). Gamzův příklad ukazuje problematiku kulturní transmise. Gamza byl do svých 19 let odchován ruským modernistickým divadlem. Jeho přímá zkušenost ruského divadla je spojena s předrevolučním obdobím, přesto v jeho tvorbě a její reflexi můžeme sledovat dílčí znalost Stanislavského systému.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info