Informace o publikaci

Balancing between diversity and homogenization: Investigation of language regimes at four multilingual schools

Název česky Balancování mezi rozmanitostí a homogenizací: Zkoumání jazykových režimů na čtyřech mnohojazyčných školách
Autoři

JANÍK Miroslav GOLDBERGER Maria JANÍKOVÁ Věra VELIČKOVÁ Jana

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem prezentace je popsat jazykové režimy na čtyřech městských školách, kde je mnohojazyčnost každodenní realitou. Předpokládáme, že jazykový režim ve školách vyjadřuje postoj školy nejen vůči samotné mnohojazyčnosti, ale především podle jejích (mnohojazyčných) žáků. Podíváme-li se na širší souvislosti, jazyková rozmanitost na českých školách se v posledním desetiletí zvýšila a stala se novou každodenní realitou. Přesto stále chybí studie zkoumající živé zkušenosti se zvládáním mnohojazyčnosti ve školách. Naše studie zkoumá školy jako mnohojazyčné sociální prostory, v nichž viditelná volba jazyka odhaluje jazykový režim založený na ideologiích, politikách a zkušenostech. Naši prezentaci situujeme do kontextu "top-down" jazykové politiky v České republice a vysvětlíme základní teoretické koncepty, jako je jazykový režim a sociální prostor. Budou analyzovány a interpretovány jazykové krajiny ve školách (tzv. schoolcape), které zachycují školy jako mnohojazyčné sociální prostory. Důraz byl kladen na: (1) jazyky zobrazené na objektu; (2) autorství objektu: (3) umístění objektu. Data ze školních krajin byla doplněna o rozhovory s řediteli škol, kteří jsou zodpovědní za rozhodování o volbě jazyka. Šetření probíhalo ve třech státních školách a jedné soukromé škole, z nichž na každé hraje mnohojazyčnost a jazyková rozmanitost zásadní roli v jejich každodenním životě. Předběžné výsledky ukazují, že navzdory mnohojazyčné realitě a podpoře mnohojazyčnosti působí ve škole spíše snaha o homogenizaci a to zakotvením mnohojazyčnosti do agendy inkluze. Naše výsledky by měly být relevantní pro zkoumání jazykového prostředí a jazykových režimů ve školách, ale také by mohly odhalit možná vysvětlení jazykové homogenizace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info