Informace o publikaci

Svět pro děti do tří let. Vhledy do současné podoby rané výchovy a péče v ČR

Logo poskytovatele
Autoři

GRŮZOVÁ Lucie JARKOVSKÁ Lucie KAMPICHLER Martina SLEZÁKOVÁ Katarína

Rok publikování 2022
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kniha Svět pro děti do tří let? Vhledy do současné podoby rané výchovy a péče v ČR představuje první pedagogicko-sociologicky zaměřenou knihu, která se v ČR věnuje současným zařízením pro děti do 3 let – dětské skupiny/mikrojesle, třídy MŠ pro dvouleté děti, dětská centra. Oslovuje jak odbornou a studentskou, tak i rodičovskou a jinak zainteresovanou veřejnost se záměrem sblížit světy rodičů, pečujícího personálu a dětí, které se v těchto zařízeních setkávají. Představuje klíčové výsledky výzkumu projektu Pedagogika raného věku v institucích denní péče v ČR (spolufinancován TA ČR), které se týkají každodennosti kolektivu dětí, práce ředitelek, učitelek a chův, zkušeností a očekávání rodičů v těchto zařízeních, a reflektuje je spolu se současným systémovým rámcem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info