Informace o publikaci

The Use of Visual Analysis for Gait and Foot Posture in Children with Developmental Dysplasia of the Hip

Název česky Využitie vizuálnej analýzy chôdze a polohy chodidla u detí s vývojovou dyspláziou bedrového kĺbu
Autoři

VASILCOVA Veronika ALHARTHI Moqfa JAWADI Ayman H. ZVONAŘ Martin

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj DIAGNOSTICS
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
www Point-of-Care Diagnostics and Devices
Doi http://dx.doi.org/10.3390/diagnostics13050973
Klíčová slova DDH Gait analysis Foot posture FPI-6 conservative treatment hip surgery
Přiložené soubory
Popis (1) Pozadie: Vývojová dysplázia bedrového kĺbu (DDH) je uznávaná ako hlavná príčina významných dlhodobých komplikácií vrátane nepresných vzorcov chôdze, pretrvávajúcej bolesti a skorej regresívnej poruchy kĺbov a môže ovplyvniť rodiny funkčne, sociálne a psychologicky. . (2) Metódy: Cieľom tejto štúdie bolo určiť držanie nohy a analýzu chôdze u pacientov s vývojovou dyspláziou bedrového kĺbu. Hypotéza: Predpokladáme, že vrodená luxácia bedra jednostranne ovplyvňuje postavenie chodidla a dolnej končatiny. (3) Výsledky: Posturálny index nohy pre pravú nohu ukázal priemer 5,89 (n=203, SD 4,15) a priemer 5,941 (n=203, SD 4,19) na ľavej strane. Priemer analýzy chôdze bol 6,44 (n=406, SD 3,84). Priemer pravej dolnej končatiny bol 6,41 (n=203, SD 3,78) a ľavý priemer bol 6,47 (n=203, SD 3,91). Korelácia pre všeobecnú analýzu chôdze je r = 0,93, berúc do úvahy veľmi vysoký vplyv DDH na chôdzu. Významné korelačné výsledky boli medzi pravou r=0,97 a ľavou r=0,25 dolnou končatinou. Variácia medzi pravou a ľavou dolnou končatinou p-hodnota 0,88(p<0,050). DDH postihuje pri chôdzi viac ľavú dolnú končatinu ako pravú. (4) Záver: Uzatvárame vyššie riziko rozvoja pronácie chodidla na ľavej strane, zmenenej DDH. Analýza chôdze ukázala, že DDH postihuje viac pravú dolnú končatinu ako ľavú. Výsledky analýzy chôdze ukázali odchýlku chôdze v sagitálnej strednej a neskorej fáze postoja.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info