Informace o publikaci

Senioři v krizích aneb otázka věkové přátelskosti složek IZS

Logo poskytovatele
Autoři

VIDOVIĆOVÁ Lucie NEDVĚDOVÁ Světlana

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Přiložené soubory
Popis Ve světových populacích včetně té české dochází k bezprecedentnímu nárůstu počtu osob ve vyšším věku. Tento nárůst se projevuje i ve zvýšení podílu starších osob mezi klienty složek integrovaného záchranného systému (IZS), a to zejména při krizích jak individuálního rozsahu (pády v domácím prostředí, pohřešování osob v důsledku Alzheimerovy choroby či jiných demencí), tak v krizích středního a velkého rozsahu spojených (nejen) s klimatickými změnami (např. tornáda, záplavy, pandemie apod.). Účel: Ze zahraničních studií vyplývá, že krize postihují seniory a seniorky obzvlášť tíživě. Zatímco fyzicky a psychicky zdravý senior s aktivní sociální sítí je během krize zranitelný obdobně jako zbytek populace, křehký, sociálně izolovaný a na domov vázaný senior či seniorka se stává extrémně zranitelným/zranitelnou. Záchranným složkám v České republice však chybí jednotná metodika, pomocí níž by došlo k zajištění, posílení a někdy i samotnému zavedení principů věkové přátelskosti poskytovaných služeb a intervencí v období krizí. Náš příspěvek si klade za cíl na tento problém začít upozorňovat a využívá k tomu formu nastolení tématu skrze představení prací na vznikající tzv. scopingové studii vedené otázkou „Co je známo z literatury o postupech a strategiích složek záchranného systému při krizových intervencích u seniorů nebo zahrnující seniory?“. Na konferenci představíme předběžné výsledky studie mapující relevantní oblasti, výzvy a postupy záchranných složek v zahraničí. Otázka věkové přátelskosti složek IZS je v tomto kontextu zároveň i branou do širších debat o ochranně života ve vyšším věku a jejich etických a lidskoprávních souvislostech, stejně jako o specifických formách (prostorového) ageismu, na který narážíme při hledání vzájemných průniků např. mezi designem služeb pro seniory a jejich zajištění „pro případy“ a „v případech“ různých typů krizí, nouzových stavů, mimořádných situací a katastrof. Příspěvek je představován v rámci dílčího projektu Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik SYRI (LX22NPO5101), který se zabývá interdisciplinárním výzkumem společnosti s ohledem na nová společenská, demografická, environmentální a zdravotní rizika.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info